Login
Close
Inloggen

Voorzitter (RvC) Breedbandfonds Fryslân BV (vervuld)

Meer details
Match criteria
Regio
  • Friesland
Vervuld

Bedrijfsprofiel

ORGANISATIE
Vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is het van groot belang dat ieder huishouden en elke ondernemer in Fryslân toegang heeft tot een zeker basisniveau aan (maatschappelijke) digitale diensten. Voor ongeveer 90% van de adressen in Fryslân is dit het geval; deze adressen zijn ontsloten middels een Next Generation Access (NGA) netwerk. Tien procent van de percelen kan echter worden gedefinieerd als zogenoemd ‘wit gebied’; hier is geen NGA verbinding aanwezig. Bewoners en ondernemers lopen daarom aan tegen trage verbindingen en relatief hoge kosten. Aanbieders van NGA geven aan dat zij in dit witte gebied niet actief zijn omdat de aansluitkosten hier veel te hoog zijn en er sprake is van een onrendabele businesscase. Maar zij zijn wel bereid actief te worden, indien extra steun en financieringsmogelijkheden vanuit de Provincie kunnen leiden tot duurzame businesscases. Dit geldt wellicht nog sterker voor lokale initiatieven die zelfstandig een NGA-netwerk willen aanleggen, wanneer een adequaat aanbod uit de markt uitblijft.

De situatie in de witte gebieden vraagt om een investerende en faciliterende rol van de Provincie in deze gebieden. Daarom hebben op 27 november 2013 Provinciale Staten van Fryslân de PS-notitie Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân unaniem aangenomen. Het doel van dit plan is het beschikbaar komen van een NGA-netwerk voor elk huishouden en elke zakelijke afnemer in Fryslân. Het Breedbandfonds Fryslân BV is een van de vijf instrumenten uit dit plan. De andere vier beleidsinstrumenten betreffen: een Breedbandloket, Aansluitsubsidies, Start-up projecten en Meelegtrajecten. Het Breedbandfonds streeft ernaar succesvolle NGA-projectvoorstellen in wit gebied in 24 gemeenten in de periode 2015-2017 middels financiële instrumenten te ondersteunen. Het fonds richt zich op het verwerven van fondsaanvragen van duurzame businesscases voor zowel lokale initiatieven, netwerkoperators als potentiële investeerders. Hierbij levert het Breedbandfonds passende financiering: afhankelijk van de specifieke behoefte verstrekt het Breedbandfonds leningen. Hierbij wordt een vast rentepercentage gehanteerd; het Breedbandfonds wordt wel de ruimte geboden te variëren in omvang en looptijd van leningen binnen de door de Provincie gestelde kaders. Zie ook www.fryslan.nl (PS-notitie Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân).

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Op basis van het ‘Bedrijfsplan Breedbandfonds Fryslan BV’ voorziet de inrichting van de rechtspersoon van de Breedbandfonds Fryslan BV in:
A. Een directie/fondsbeheerder
B. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AV gevormd door GS)
C. Een Raad van Commissarissen (RvC)
D. Een Investeringscomité (IC)

De RvC heeft een spilfunctie binnen het Breedbandfonds. De RvC heeft als taak om toe te zien op de bestuurder. Niet alleen vormt hij tot op zekere hoogte (op basis van eigen verantwoordelijkheid) de vooruitgeschoven post van de Provincie bij een fonds op afstand, maar vooral dient de RvC te bewaken dat de fondsbeheerder/directeur zich aan de afspraken, zoals aangegaan in de management- en beheerovereenkomst, houdt en de doelen van het fonds realiseert. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden uitgevoerd zoals is bepaald in de Statuten.

Functieomschrijving

Er wordt een RvC gevormd met drie commissarissen inclusief de voorzitter. Het is belangrijk dat de RvC als “team” kan opereren en gezamenlijk de vereiste competenties bezit en aan het verwachtingspatroon van de Provincie kan voldoen. Er is ruimte om te schuiven met (onderdelen van) functieprofielen, zolang het totale team maar “klopt” en de noodzakelijke kennis en expertise is geborgd. Van de leden wordt inhoud, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht in collegiaal verband. De RvC dient voldoende ervaring te herbergen om met gezag naar buiten toe te kunnen opereren en in staat te zijn een relevant netwerk op te bouwen en toegevoegde waarde te bieden voor de ontwikkeling van het fonds. De leden dienen onafhankelijk te zijn van partijen die een (in)direct belang hebben in de taakvoering van het fonds of vanuit het fonds gefinancierde projecten (zoals investeerders, breedbandoperators, en politiek/bestuurlijk betrokkenen).
Het ligt, gezien de taken en verantwoordelijkheden, voor de hand om binnen de RvC in ieder geval de volgende competenties te verenigen:
• juridische expertise op het gebied van fondsbeheer,
• bestuurlijke en politieke sensitiviteit,
• communicatievaardigheden,
• commerciële vaardigheden,
• financiële expertise op het gebied van fondsbeheer en business cases

Functie-eisen

- Universitair werk- en denkniveau, alsmede een sterk analytisch vermogen;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden (ondersteuning fondsbeheerder);
- Relevante netwerken in de regio;
- Bestuurlijke en bedrijfskundige ervaring;
- Bestuurlijke sensitiviteit (schakelfunctie tussen provincie en bestuur);
- Juridisch onderlegd (publiek-private context van het fonds);
- Gericht op samenwerking/teamspeler;
- Leidinggevende ervaring;
- Combinatie met relevante financiële en juridische expertise is een pre;
- Aantoonbare ervaring met fondsbeheer is een pre;
- Voldoende mate van beschikbaarheid;
- Flexibiliteit, klantgericht, ontwikkelgericht, integer;
- Analytisch, kritisch, respectvol, visie.

De opdrachtgever biedt

Zittingsduur
Er is sprake van een zittingsperiode van 3 jaar die maximaal 2 keer verlengd kan worden met eenzelfde termijn.
Vergaderfrequentie
De RvC vergadert in ieder geval eens in de drie maanden. De RvC, of een commissaris afzonderlijk, kan besluiten vaker te vergaderen.
Vergoeding
Voor de voorzitter is de vergoeding vastgesteld op € 9.700,- per jaar excl. BTW en incl. alle vergoedingen (zoals reis- en onkostenvergoeding).

Sollicitatie

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, dan nodigt Hunter Select je graag uit te reageren. Naast de mogelijkheid om te solliciteren via onderstaande button, kun je ook je cv plus motivatie per e-mail sturen naar Hunter Select t.a.v. C.M. Rozema, c.m.rozema@hunterselect.nl. Uiteraard is vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. De uiterlijke reactietermijn hebben wij gesteld op vrijdag 18 december 2015.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Hunter Select, Clarice Rozema, 050-3115882.

Locatie

Friesland

Contactpersoon

Clarice Rozema
T: +31 50 3115 882

Medewerkers
Clarice Marike Rozema
Mobiel: +31 6 2505 5860
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement