Login
Close
Inloggen

Onze werkwijze

Wij recruiten toezichthouders voor organisaties. We hebben oog voor expertise en inpasbaarheid binnen een raad. Onze know how van toezichthouden maakt dat wij ons eerst verdiepen in de zittende Raad van Commissarissen of Advies. Wij spreken de stakeholders om te kijken wat er aan expertise en ervaring nodig is. We stellen het profiel op en gaan kritisch in het netwerk op zoek naar de juiste toezichthouder.

Onze kennis van toezichthouden maakt dat wij analytisch kunnen adviseren. We nemen interviews af en kijken naar expertisegebieden en toegevoegde waarde. Ook de inpasbaarheid wordt onder de loep genomen zodat de nieuwe toezichthouder de zittende raad complementeert. We kijken naar opleiding, werkervaring, drijfveren, attitude, persoonlijkheid, normen en waarden en verwachtingen. Wij plaatsen toezichthouders in organisaties in de profit als not for profit. Interesse? Neem contact op met gecertificeerd toezichthouder: drs. Clarice Rozema.

Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement