Login
Close
Inloggen

Commissaris Marketing & Communicatie én een Commissaris IT (vervuld)

Meer details
Match criteria
Regio
  • Friesland
Vervuld

Bedrijfsprofiel

De Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij “Zevenwouden “ u.a. is in haar huidige vorm en omvang ontstaan vanuit een fusie tussen Zevenwouden Verzekeringen en Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen. Middels deze krachtenbundeling is een sterke coöperatieve verzekeraar gevormd in het Noorden van het land. Zevenwouden wil, vanuit de Friese mentaliteit, aanbieder zijn van gekwalificeerde en gespecialiseerde schadeverzekeringen. Zij richt zich op middelgrote en kleine intermediairs op basis van partnership en persoonlijk contact waarbij uitstekende service en een goede klantgerichte performance nagestreefd worden. De kernwaarden van de organisatie zijn: persoonlijk, deskundig, helder en betrokken. De raad van Commissarissen bestaat uit drie leden en zal worden uitgebreid naar vier leden. Eén lid van de huidige RvC zal gaan vertrekken, waardoor er ruimte ontstaat voor 2 commissarissen met de volgende kennisgebieden: Commissaris Marketing & Communicatie én een Commissaris IT.

Functieomschrijving

Zevenwouden kent een governance-structuur, waarin de RvC van de moederorganisatie uit dezelfde personen is samengesteld als de RvC van de dochterondernemingen, om eenheid van het beleid te borgen. De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bij de invulling van haar taak staat de RvC de directie op professionele wijze met advies terzijde, gericht op de strategische onderwerpen en de hoofdlijnen van het beleid.

Voor de leden van de RvC zijn naast deskundigheid op de gevraagde kennisgebieden, ervaring, relaties, visie en beschikbaarheid met name integriteit en collegialiteit van belang. Gezien de huidige samenstelling van de RvC, geldt voor deze vacatures dat u beschikt over actuele en relevante ervaring in een (eind)verantwoordelijke managementrol, bij voorkeur binnen de zakelijke dienstverlening. Tevens heeft u kennis en ervaring opgedaan met de commerciële aspecten binnen de bedrijfsvoering en bent u in staat om als sparringpartner te fungeren voor de directie.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Het uitoefenen van integraal en onafhankelijk toezicht op onderwerpen zoals:
- de ontwikkeling, de uitvoering en evaluatie van de strategie;
- de resultaten en doelstellingen;
- het functioneren en handelen van de directie;
- de wijze waarop de directie omgaat met de risico’s op de langere termijn;
- de effecten van de belangrijkste externe ontwikkelingen;
- de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord.
• Het functioneren als werkgever voor de directie.

Functie-eisen

De nieuwe commissarissen (m/v) voldoen aan de volgende eisen en competenties:
• Beschikken over een hbo+ of academisch werk- en denkniveau en hebben kennis van governance;
• Hebben bij voorkeur bestuurlijke kennis en ervaring;
• Hebben ervaring met Marketing & Communicatie of ICT en digitale ontwikkelingen;
• Onderschrijven doel en grondslag van Zevenwouden;
• Hebben binding met de visie, missie, ambitie en strategie van Zevenwouden;
• Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en kennis van regionale ontwikkelingen;
• Hebben inzicht in bestuurlijke verhoudingen;
• Beschikken over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en een helikopterview;
• Zijn standvastig, maar bereid tot concessies en consensus;
• Kunnen reflecteren op eigen rol, positie en invloed;
• Zijn gemotiveerd en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar op voor te bereiden.

Sollicitatie

De responstermijn voor deze posities is inmidels verstreken, u kunt niet meer reageren op deze positie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: drs. Clarice M. Rozema, directeur van de Hunter Select Group, via tel: 050-3115882 / 0513-646488.

Naast de mogelijkheid om te solliciteren via onderstaande button, kunt u ook uw cv en motivatie per e-mail sturen naar Governance Select t.a.v. C.M. Rozema, c.m.rozema@governanceselect.nl.

Gezien de samenstelling van RCV zal gekeken worden naar zowel diversiteit als complementariteit. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.

Locatie

Leeuwarden

Publish date

20.03.2020

Contactpersoon

Clarice Rozema
T: +31 50 3115 882

Medewerkers
Clarice Marike Rozema
Mobiel: +31 6 2505 5860
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement