Login
Close
Inloggen

Hoe vul je een lege stoel binnen een RvC of RvT?

Dit vraagstuk begint bij het opstellen van een functieprofiel en grondige analyse van de vraag. Het opstellen van een accuraat toezichthoudend functieprofiel bestaat niet alleen uit taken en verantwoordelijkheden die een toezichthouder gaat uitvoeren. Juist binnen een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht zijn aspecten zoals persoonlijkheid, kennis en kunde van groot belang. De vraag; welke energie en dynamiek brengt een nieuwe toezichthouder met zich is elementair. Hoe gaat iemand zijn of haar toezichthoudende rol gestalte geven? Voor welke speer- en pijnpunten staat deze Raad en welke inbreng en toegevoegde waarde moet de toekomstige kandidaat dan met zich mee brengen?

Alvorens het functieprofiel op te stellen buigt Governance Select zich eerst over de volgende zaken:
- Wie heeft tot dusverre de plek ingenomen die nu beschikbaar komt?
- Welke kennis en kunde had de vertrekkende toezichthouder?
- Wat zijn de verwachtingen tav de nieuwe toezichthouder?
- Hoe ziet de samenstelling van de raad eruit?
- Welke profielen hebben de zittende leden?
- Welke kennis en kunde is er voldoende aanwezig?
- Is er een geschiktheidsmatrix aanwezig? Hoe evalueert men?
- Wat is er nodig aan competenties om complementair te kunnen zijn?
- Wat is de cultuur binnen de raad?
- Hoe werkt men samen met het bestuur?
- Hoe werkt men samen met in- en externe stakeholders?
- Wat is de frequentie van bijeen komen/benodigde tijdsinvestering?
- Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op dit moment die op de agenda staan?
- Welke ontwikkelingen spelen een rol in die betreffende sector?
- Hoe verloopt de aanstelling verder?

Met de input die voorafgaand aan de werving- en selectieprocedure wordt opgehaald, stelt Governance Select een grondig uitgewerkt toezichthoudend profiel op. Dit profiel is maatwerk; alle aspecten die voor het toekomstige lid en de zittende Raad van belang zijn worden beschreven. Wil jouw RvC of RvT ook de werving- en selectieprocedure laten begeleiden door een senior consultant die zelf gecertificeerd toezichthouder is?

Neem dan contact op met drs. Clarice M. Rozema van Governance Select.

 

Team Hunter Select Group

Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement